Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme, Ucuzadoy.com üzerindeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ`Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Ucuzadoy.com Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle `Mesafeli Satış Sözleşmesi` olarak anılacaktır), [email protected] mail adresi veya site üzerinden ulaşılabilecek olan canlı destek iletişim şeklidir. Ucuzadoy.com’dan alışveriş yapan kullanıcılar ise Üye veya Site Üyesi olarak adlandırılacaklardır. Üye bilgileri ise üyenin profilini doldurması bağlamında oluşacak ve bu bilgilerin gerçekliğini üye doğru olarak taahhüt etmiş sayılacaktır. Ucuzadoy.com ile Siteye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Siteye üye olarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar Kullanıcı: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetler den, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Site: Ucuzadoy.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Ucuzadoy.com Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Sitede sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Ucuzadoy.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Ucuzadoy.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site`nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Siteye üye olmak için gerekli bilgilerinin girilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca , Ucuzadoy.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Ucuzadoy.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

 

5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site`nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi`nde ve site kurallarında yer alan tüm şartlara, Site`nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Ucuzadoy.com`nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Ucuzadoy.com`dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların Ucuzadoy.com tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Ucuzadoy.com` nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Site dahilin de kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ucuzadoy.com, Kullanıcılar tarafından Ucuzadoy.com`e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, Ucuzadoy.com`nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Ucuzadoy.com`nin sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Ucuzadoy.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilin de bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ucuzadoy.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ucuzadoy.com, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.2. Ucuzadoy.com`un Hak ve Yükümlülükleri

a) Ucuzadoy.com, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. İYİDOY.COM.COM, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Ucuzadoy.com, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `linkler, Kullanıcılara sadece referans kolaylığı nedeniyle Ucuzadoy.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki `linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Ucuzadoy.com`nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Ucuzadoy.com, Sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Kullanıcılar ve Ucuzadoy.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi- işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi`nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde kullanıcılardan talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda Ucuzadoy.com yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz kullanıcı hesaplarına işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda Ucuzadoy.com mesul değildir.

e) Kullanıcı Ucuzadoy.com websitesinden aldığı dijital ürünleri Ucuzadoy.com yönetiminden izin almadan tekrar satamaz. Ucuzadoy.com nin bu kullanıcıların üyeliğini durdurma hakkı vardır.

6. Teslimat Süreleri stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız Ucuzadoy.com bakiyenizde saklı tutulmaktadır.

7. Site üzerinden alınan ürün kodları minimum 2HAFTA boyunca üyenin panelinde saklanmaktadır. Bu sürecin aşımındaki kayıp, ürüne ulaşılamama gibi problemlerden dolaylı veya direk olarak Ucuzadoy.com sorumlu değildir.

8. Site üzerinde satışı yapılan ürünler dijital ürünlerdir. Tüm ürünlerin satış sayfalarında ürünlerin niteliği, kullanılabileceği bölgeleri, hangi platformlardan kullanılacakları şeklinde bilgiler yer almaktadır. Bu doğrultuda üye kendi ihtiyaçlarını ve kullandığı pc/telefon vb. cihazların yeterliliğini belirleyerek satın alım yapması gerekmektedir. Aksi durumlarda dijital ürünlerde iade veya değişim yapılamamaktadır. Bu bağlamda ürünün kullanılmış veya kullanılmamış olması sonucu etkilememektedir.

a) Teslim edilen dijital ürünlerin hatalı olarak kullanılması durumunda Ucuzadoy.com yeni dijital ürün yollamakla yükümlü değildir.

b) Dijital ürün siparişlerinizde oluşabilecek tüm hatalardan Ucuzadoy.com sorumlu değildir.

c) İndirim kuponu siparişlerinizde bazı yemek sipariş firmalarının uyguladığı kurallar dolayısı kuponun geçici süreli veya tamamen kalıcı olarak engellenmesi gibi durumlardan ötürü Ucuzadoy.com dolaylı ve direk olarak sorumlu değildir. Bu firmaların kurallarını ve sözleşmelerini bilmek tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

d) Ucuzadoy.com ürünlerin satışına limit koyabilir, bu satın alım limitini aşmaya çalışmak yasaktır ve bu şekilde aşmaya çalışan kullanıcıların hesapları yasaklanabilir.

e) Ucuzadoy.com yasaklanmış üyelikleri geri açmakla, bu üyeliklerden satın alınmış olan ürünleri teslim etmekle yükümlü değildir.

YS 150/100 İndirimli Hesap Nevşehir şehrinden satın alındı. 1 saat önce   Onaylandı

İletişime Geç